Calidade e Sostibilidade

En Arriva traballamos por unha calidade e un transporte público sostible.

Peron no basta con dicilo, hai que demostrarlo. Someterse ás auditorías de Calidade, Medio Ambiente, Seguridade Viaria ou Responsabilidade Social é una boa forma de facelo.

Na actualidade tanto Arriva Galicia como Autos Carballo contan coa certificación ISO 9001 de Calidade, a ISSO 14001 de Xestión Ambiental, a certificación UNE-EN 13816 para todas as súas liñas, unha norma europea, específica para o transporte público de viaxeiros, que certifica que se ofrece un servizo de calidade e ademais están certificados na norma SGE21 de responsabilidade social corporativa, na ISSO 39001 de seguridade viaria e teñen certificada a súa carta de servizos baixo a norma UNE 93200.

Contacto

Quinta Avenida, 64 Parc. E-16
Polígono Industrial Pocomaco
15.190 A Coruna ES
Telf.: +34 981 33 00 46

Séguenos enArriva