FAQs

Se non teño moedas para pagar o boleto, ¿canto cambio pode facer o condutor?

Os usuarios de transporte público terán dereito a obter un cambio de moeda ata un importe de 20 euros.

Se todos os asentos de autobús están ocupados, ¿a compañía está obrigada a poñer máis autobuses?

A empresa que posúa a concesión terá a obriga de cumprir coas expedicións e horarios establecidos pola administración e permitir o acceso, nas devanditas expedicións, aos usuarios que paguen o prezo do servizo sempre que dispoñan de prazas dispoñibles. Unha vez ocupado, non hai obrigación de aumentar a cantidade de autobuses nunha expedición.

Pode un can guía ir de viaxe no autobús?

Pode impedir o acceso ao autobús a pasaxeiros que leven obxectos que afectan a comodidade ou a seguridade doutros ocupantes do vehículo ou acompañados por animais, excepto nos casos de cans de guía que acompañan aos cegos.

Os nenos pagan un boleto?

Os nenos menores de cinco anos acompañados por adultos non terán que pagar o importe do boleto, aínda que deben asignar o asento a outros ocupantes cando non hai espazos baleiros, neste caso viaxan no regazo do adulto que o acompaña.

Dereitos dos usuarios

Os viaxeiros dos servizos de transporte público de autobuses terán dereito a:

Os viaxeiros de servizos de transporte público de autobuses terán dereito a: a) dispoñan de vehículos á súa disposición en condicións técnicas e de limpeza axeitadas.
b) Para facilitar os formularios de reclamación e para ser informado do procedemento para a reclamación.
c) Facer reclamacións diante da Xunta Arbitral de Galicia sobre aquelas infraccións da compañía de transporte que teñan contido económico

d) Para poder identificar na parte frontal do vehículo o nome ou o logotipo da empresa de concesión e a identificación da concesión, e orixe e destino do servizo que presta o autobús.
e) Para calquera reclamación será obrigatorio presentar o boleto da viaxe correspondente.

Obligacións dos usuarios

O uso de autobuses implica a aceptación dos viaxeiros das seguintes obrigas:

O uso de autobuses implica a aceptación por parte dos viaxeiros das seguintes obrigacións: a) Acceso a eles a través da porta de entrada e abandono pola parte traseira ou central.
b) Non interferencia co condutor mentres conduce ou causa inconvenientes ao resto dos pasaxeiros. c) Asentos de rendemento reservados para persoas con mobilidade reducido.
d) Acceder con paquetes ou obxectos que non están prohibidos para evitar o tráfico dentro do bus deberíanse facer seguindo as instrucións do controlador e sempre intentando minimizar as molestias, por exemplo, usando áreas de autobuses con máis espazos baleiros. e) É obrigatorio manter o ticket ata o final da ruta.

Prohibicións aos usuarios.

Os usuarios de servizos de transporte estarán prohibidos:

a) Fumar ou beber bebidas alcohólicas, así como comer dentro do vehículo nas circunstancias que se especifican en xeral nos carteis que aparecen dentro do vehículo.
< strong> b) Busque a través das fiestras do vehículo.
c) Provoca ruídos.
d) Reserva asentos ou ocupa os asentos desexados para persoas con mobilidade reducida.
e) Para practicar mendigar ou realizar publicidade ou actividades publicitarias.
f) Para bloquear o acceso ou dificultar o acceso ou o abandono do vehículo.

El incumplimiento de las obligaciones de los usuarios y el hecho de viajar sin tener billete adecuado, constituyen una infracción leve (art. 142.20 y 143.1 de la ley 16/1987 de 30 de julio de la Ordenación de los Transportes Terrestres) que podrá determinar la imposición de una sanción de hasta 200€.

Revisión de taxas

Arriva informa aos usuarios que o concello procedeu a revisar os aranceles, trasladándose a tarifa por km percorrido o 14/08/2015.

Recórdovos que os vales de desconto están dispoñibles, así como promocións especiais se é estudante, estudante universitario ou funcionario.

Proba de atraso

A xustificación do atraso só se pode facer desde as oficinas, xa que para facer este certificado, é necesario que certos controis poidan probar este atraso, estas comprobacións poden levar ata dous días, o que é o tempo mínimo para ter dispoñible o información

Consellos sobre as paradas

A solicitude de parar, tanto dentro como fóra do autobús, debe realizarse con tempo suficiente para que o condutor poida reaccionar e deter o vehículo sen problemas. En calquera caso, pódese realizar unha parada fóra da zona designada para iso.

¿O condutor pode proporcionar información?

O condutor está obrigado a proporcionar a información solicitada polo usuario cada vez que o coñeza.

TRANSPORTE DE MASCOTAS

Arriva permite o transporte de mascotas baixo as seguintes condicións:

a) A mascota viaxará baixo a responsabilidade do propietario, que irá no mesmo autobús.
b) Máximo unha mascota por vehículo, que viaxará na adega.
c) A mascota viaxará nun transportín ou outro elemento destinado a este fin, ríxido e impermeable proporcionado polo viaxeiro.

Por motivos de seguridade recomendamos NON viaxar con mascotas en datas e horas nas que a temperatura ambiente sexa superior a 25º C.

TRANSPORTE DE BICICLETAS

Arriva permite o transporte de bicicletas baixo as seguintes condicións:

a) A bicicleta viaxará baixo a responsabilidade do propietario, que irá no mesmo autobús.
b) A bicicleta debe ir na adega, coa roda dianteira desmontada e pedais e cadea cubertos para non danar o resto de equipaxes.
c) O transporte de bicicletas ten un custo adicional de 3,25 euros.

Contacto

Quinta Avenida, 64 Parc. E-16
Polígono Industrial Pocomaco
15.190 A Coruna ES
Telf.: +34 981 33 00 46

Séguenos enArriva